CoDAs 12 löften

Genom att arbeta i programmet Co-Dependents Anonymous och med en ärlig ansträngning för att arbeta med de 12 stegen och följa de 12 traditionerna, kan jag räkna med mirakulösa förändringar i mitt liv.
 1. Jag känner en ny känsla av tillhörighet. Känslan av tomhet och ensamhet försvinner.
   
 2. Jag styrs inte längre av min rädsla. Jag övervinner min rädsla och agerar med mod, integritet och värdighet.
   
 3. Jag känner en ny frihet.
   
 4. Jag frigör mig själv från oro, skuld, och ånger gällande mitt förflutna och min nutid. Jag är medveten nog att inte upprepa det.
   
 5. Jag känner en ny kärlek och acceptans till mig själv och andra. Jag känner mig verkligen älskvärd, kärleksfull och älskad.
   
 6. Jag lär mig att se mig själv som jämlik andra. Mina nya och förnyade relationer är alla med jämbördiga partners.
   
 7. Jag är kapabel att utveckla och upprätthålla sunda och kärleksfulla relationer. Behovet av att kontrollera och manipulera andra försvinner när jag lär mig att lita på dem som är pålitliga.
   
 8. Jag får veta att det är möjligt att helas - att bli mer kärleksfull, intim och stödjande. Jag har valet att kommunicera med min familj på ett sätt som är säkert för mig och respektfullt för dem.
   
 9. Jag är medveten om att jag är en unik och värdefull skapelse.
   
 10. Jag behöver inte längre enbart förlita mig på andra för att känna en känsla av värde.
   
 11. Jag litar på den vägledning jag får från min högre makt och börjar att tro på mina egna förmågor.
   
 12. Gradvis upplever jag sinnesro, styrka och andligt växande i mitt dagliga liv.
 

The Twelve Promises may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)
for use by members of the CoDA Fellowship.