CoDAs 7:e tradition

Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja att ta emot ekonomiska bidrag utifrån
 
Genom att ge bidrag hjälper ni till att hålla mötesrummet öppet och hemsidan i drift, vi har en kostnad på ca 300kr i månaden.
 
Swisch
Ni kan swischa till 070-469 39 91
Märk med Coda online

Bankkonto
Eller sätta in ert bidra på konto: 4064 00 51371 (Nordea)
Clearingnummer: Är de fyra första siffrorna i kontonumret.

Om ni inte är boende i Sverige är det dessa uppgifter som gäller:
IBAN: SE1830000000040640051371
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

Märk insättningen Coda online