CoDAs 7:e tradition

Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja att ta emot ekonomiska bidrag utifrån
 
Genom att ge bidrag hjälper ni till att hålla mötesrummet öppet och hemsidan i drift, vi har en kostnad på ca 300kr i månaden. Eventuelt överskott går till CoDA Sverige.
 
Swisch
Ni kan swischa till 070-6425410
Märk med Coda online

Bankkonto
Eller sätta in ert bidra på konto: 1349 0114299 (SEB)

Om ni inte är boende i Sverige är det dessa uppgifter som gäller:
IBAN: SE8812000000013490114299
BIC: ESSESESS

Märk insättningen Coda online